Co się u nas dzieje?

"Wiosna w błekitnej sukience" konkurs dla przedszkolaków + 151 zdjęćAnna Bajsarowicz , 25 marca 2017
   

"Wiosna w błękitnej sukience" - rozstrzygnicie konkursu + 29 zdjęćAnna Bajsarowicz , 25 marca 2017
   

Pażegnanie zimy u Małego Księcia + 79 zdjęć


Pażegnanie zimy u Małego KsięciaPażegnanie zimy u Małego KsięciaPażegnanie zimy u Małego Księcia
Anna Bajsarowicz , 25 marca 2017
   

„Wiosna w błękitnej sukience- i Ty możesz zostać projektantem mody”

Wiosna w błękitnej sukience- i Ty możeszzostać projektantem mody

Cele konkursu:

Rozwijanie zdolności plastycznych; inspiracja do artystycznych dokonań; twórcza wymiana doświadczeń.

Zasady uczestnictwa:

1. Do udziału w konkursie zaproszone są Przedszkola, uczniowie klasy I SP oraz uczestnicy Terapii Zajęciowej w Sycowie.

2. Każdy uczestnik może przekazać tylko 1 pracę (prace zbiorowe nie będą rozpatrywane).

3. Każda placówka biorąca udział w konkursie może przekazać maksymalnie 3 prace w terminie do 16 marca 2017r. Prace należy dostarczyć do Przedszkola Małego Księcia.

 4. Technika prac plastycznych powinna być w formacie A3 lub A4 (farba, rysunek, kolaż, wydzieranka, plastelina lub inne).Dozwolona jest również praca przestrzenna.

 5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko opiekuna, nazwa placówki.

7. Koordynatorzy konkursu: Ewelina Mikołajczyk ( 663755836), Emilia Wyrwas (669392692).

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

2.Każda praca zostanie nagrodzona dyplomem oraz nagrodą rzeczową.

3. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystych obchodów powitania Wiosny 21.03.2017r. o godzinie 10.00 w Publicznym Przedszkolu nr 3 Im. Małego Księcia.

Uwagi:

1. Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Publicznego Przedszkola Małego Księcia w Sycowie.

2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

Ewelina Mikołajczyk , 03 marca 2017
   

PODZIĘKOWANIA dla RODZICÓW!!!

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II 

Za nami XV Bal Karnawałowy  organizowany przez Publiczne Przedszkole Nr 3  im. Małego Księcia w Sycowie we współpracy z Radą Rodziców .

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym udało nam się zorganizować wspaniałą imprezę.

  • Mamom które upiekły  placki
  • Wszystkim osobom , które przekazały fanty na loterię
  • Rodzicom , którzy aktywnie pracowali podczas balu
  • Nauczycielkom za pomoc i udział w organizowanym przedsięwzięciu

Dziękujemy za wspólną zabawę oraz wsparcie udzielone naszej placówce .

                                                                   Gorąco dziękujemy !!!

                                                                                  Lidia  Szpytma Podobny obraz

 

administraor , 10 lutego 2017
   

Mały Książe na Facebooku!

Sukcesy naszych absolwentów